O nama

O nama

Orjentirani smo iznajmljivanje, prodaju i savjetovanje u vezi sa medicinskom opremom, kao i iznajmljivanjem poslovnih prostora na više lokacija u Sarajevu.

Dr. Djinan Al-Tawil

Dr. Djinan Al-Tawil

Direktor

Dr. Djinan Al-Tawil

Prof. Almira Hadžović Džuvo

Direktor za praćenje neželjenih dejstava medicinskih sredstava, te klinička istraživanja

Dr. Djinan Al-Tawil

Dr. Kenan Al-Tawil

Registracija medicinskih sredstava

Dr. Djinan Al-Tawil

Hata Dacić

Mr. komunikologije

Novosti i aktuelnosti