TECAR, ULTRAZVUK, ELEKTRO i LASERSKA TERAPIJA

Galerija (11)

Nova oprema za fizikalnu terapiju

TECAR terapija-FISIOWARM 7.0

KONTAKTNA DIJATERMIJA – šire poznatija kao TECAR TERAPIJA – je medicinska tehnika koja primjenjuje efekat radiofrekvencije na  biološka tkiva opsega 300 kHz to 1 MHz bez izazivanja mišične kontrakcije. Pozicija elektroda na telu pacijenta odredjuje tok struje obezbedjujući duboku i ciljanu aplikaciju.

Termički uzrokovana vazodilatacija omogućuje bolju razmjenu substanci koje potpomažu drenažu tkiva pod inflamacijom i regeneraciju ćelija. Primjena visoko-frekventnih struja ima hemijski i termički efekat na biološka tkiva različitih vrijednosti otpora.

Najbolja primena TECAR terapije je kod sledećih indikacija :

 • Modrice i istezanja

 • Post-operativna rehabilitacija

 • Sportske povrede

 • Oštećenja mišićnog tkiva i tetiva

 • Sportska i degenerativna oboljenja kičme i perifernih zglobova

 • Poremećaji vaskularnog i limfnog sistema

 • Poremećaji perifernog nervnog sistema

 • Rehabilitacija pelvičnog poda

  DOSKORA JE TEKAR TERAPIJA imala dosta slabosti u efikasnosti zbog :

 • male dubine tretmana ( samo jedna operativna frekvencija )

 • limitacije u primjeni u akutnom stanju zbog termalnog efekta tradicionalne Tekar terapije

 • poteškoća tretmana pojedinih anatomskih regiona zbog loše konstrukcije aplikatora

 • lošeg pristupa tretmanu i riziku od opekotina i strujnog udara.

 • FISIOWARM 7.0

  JE NAJNAPREDNIJA I NAJEFIKASNIJA TECAR APARATURA NA TRŽIŠTU ZA TRETMAN OSTEOARTIKULARNIH POREMEĆAJA I POREMEĆAJA PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA

AUTOMATIC ADAPTIVE WAVE

Tehnologija omogućuje konstantno variranje talasnog oblika signala koji se adaptira pacijentu i tipu aplikacije

HIGH ENERGY DIATHERMY

Omogućuje biostimulativnu terapiju visokom snagom održavajući termički efekat čak do 10x manjim od standadrnih TEKAR uredjaja!

NAJKOMPLETNIJI

Kontinualni, senzitivni, atermija 1/2/3, superimpulsna emisija

Operativni mod rada : Fisowarm 7 300&400 unipolarni, bipolarni, neutro dinamico, static automatic

PRIBOR : pored standardnih unipolarnih elektroda sada postoje 8 NOVIH, INOVATIVNIH dijelova pribora koji se mogu prilagoditi bilo kojoj anatomskoj regiji

NAJVEĆA EFIKASNOST

Fisiowarm 7 omogućuje pacijentu da se idealno adaptira na terapiju

Možete odabrati najbolju frekvenciju za Vaš tretman u opsegu od 300kHz do 1MHz u koracima od 1 kHz

NAJBEZBJEDNIJI

Fisiowarm 7.0 je prva TEKAR JEDINICA KOJA JE ELIMINISALA RIZIK STRUJNOG UDARA I OPEKOTINA zahvaljujući primjeni niskonaponskih strujnih kola, čak i kod kapacitnog prenosa energije.

Nove tehnologije su omogućile Fisiowarm aparatima da prodju najstrožije bezbjedonosne testove i sa te strane dobije klasfikaciju Class B medicinske opreme

Fioka za grejanje pribora

’’Your remote inteface’’ - revolucionarno korisničko iskustvo

Korištenjem iOS aplikacije za IPAD sisteme koji se mogu updateovati (prel Play Store aplikacije), obezbjeđuju izuzetno laku interakciju sa Fisiowarm jedinicom.

Ultrazvuk i elektroterapija-Intelect Neo/Intelect mobile2

Intelect Neo je novi standard u modalitetima fizikalne medicine.

Izgradite preciznu kombinaciju za svoje potrebe s pet opcija modula koji se mogu umetnuti i uključiti:

-Stimulacija kanala 1/2, -stimulacija kanala 1/2/EMG, -stimulacija kanala 3/4, -laser i -ultrazvuk.

Dodatno, modul vakuumske elektrode dostupan je za ugradnju u terapijska kolica. Svaka Neo jedinica je sastavljena i isporučena posebno u skladu s vašim prilagođenim kliničkim potrebama, ali se također može lako nadograditi kasnije kupnjom dodatnih modula za brzu instalaciju. Više modaliteta u jednoj jedinici uključujući kombinaciju ultrazvuka i elektroterapije Potpuno modularna postavka omogućuje vam odabir među komponentama koje vam najbolje odgovaraju

Postavljanje kliničkog protokola (CPS) vodi korisnike kroz funkcije uređaja i svakog terapija

Sveobuhvatna referentna knjižnica koja pruža informacije o terapiji, tretmanima i patologije

Preko 200 unaprijed učitanih kliničkih protokola, u potpunosti podržanih kompletnom bibliotekom istraživanja reference Opsežna anatomska biblioteka koja ilustrira niz patologija

Liječite i pratite više pacijenata u isto vrijeme LCD zaslon osjetljiv na dodir u punoj boji od 10,4” (26,4 cm) prikazuje oštre, živopisne detalje

Brzi USB priključak omogućuje ažuriranje softvera i jednostavan i učinkovit prijenos pacijenta informacija

Stolna ili dodatna konfiguracija kolica

Napredni sustav upravljanja provodnicima osigurava pristup i organizaciju oko jedinice

Površinski EMG i EMG plus stim kolica (sEMG modul)

INTELECT® NEO - PRILAGOĐENI TERAPIJSKI SUSTAV

Izgradite preciznu kombinaciju za svoje potrebe s pet opcija modula koji se mogu umetnuti i uključiti; Stimulacija kanala 1/2, stimulacija kanala 1/2/EMG, stimulacija kanala 3/4, laser i ultrazvuk. Plus opcija modula vakuumske elektrode.

Svaka se jedinica sastavlja i isporučuje posebno prema vašim prilagođenim kliničkim potrebama.

Ultrazvučni modul dizajniran posebno za Intelect Neo Therapy System. Ultrazvučni modul u potpunosti se integrira s Neo naprednim značajkama kao što je sustav postavljanja kliničkog protokola (CPS). Radi s modulom(ima) elektroterapije za stvaranje širokog raspona opcija protokola kombinirane terapije Frekvencije 1 i 3 MHz Pulsirajuća i kontinuirana terapija (10%, 20%, 50% i 100%) Izlazi promjenjivog radnog ciklusa od 16 Hz, 48 Hz ili 100 Hz Kliničke indikacije daju najprikladniju primjenu i skup parametara za stanje pacijenta Ergonomski dizajnirane zvučne glave u različitim veličinama (male, srednje i velike) Sve zvučne glave su međusobno zamjenjive zbog elektroničkog potpisaTM koji se nalazi na svim sondama 

INTELECT NEO SEMG & CHANNEL 1/2 STIMULACIONI MODUL

Modul sEMG kombinira površinski EMG biofeedback s 2 kanalnom elektroterapijom i mogućnošću pokretanja stimulacije iz sEMG izlaza.

Modul se u potpunosti integrira s Neo naprednim značajkama kao što je sustav postavljanja kliničkog protokola (CPS).

• Preko 30 kliničkih valnih oblika

• Do 4 nezavisna elektroterapijska kanala (s opcijskim modulom kanala 3/4)

• Opsežan vodič za postavljanje elektroda s detaljnim opisima i slikama

• Poboljšana sEMG funkcionalnost koja nudi i stupčasti i linearni grafikon

• Pruža preciznu biofeedback mišićne aktivnosti s osjetljivošću manjom od 3 mikrovolta

• Specifična izolacija mišića za ponovnu edukaciju, jačanje ili rehabilitaciju

INTELECT NEO KANALNI 3/4 STIMULACIONI MODUL

Modul Channel 3/4 daje ukupno četiri nezavisna elektroterapijska kanala i potpuno se integrira s Neo naprednim značajkama kao što je sustav postavljanja kliničkog protokola (CPS).

INTELECT NEO KANAL 1/2 STIMULACIONI MODUL 

-kanalni elektroterapijski modul (bez sEMG) dizajniran posebno za Intelect Neo Therapy System.

INTELECT® NEO VAKUUMSKI MODUL OSOBINE

Modul vakuumske elektrode dizajniran posebno za sustav Intelect Neo Therapy. Lako se instalira u Neo terapijska kolica, vakuumski modul u potpunosti se integrira s Neo naprednim značajkama kao što je sustav postavljanja kliničkog protokola (CPS).

• 4-kanalni modul (8 priključaka elektroda)

• Kontinuirani ili pulsirajući vakuum u 10 koraka

• Lako podesiva postavka vakuuma od 0 mbar do 600 mbar u koracima od 60 mbar

• Spremnik s brzim otpuštanjem omogućuje brzo i čisto uklanjanje tekućine

• Tih i učinkovit rad

• Dostupne su različite veličine posuda za vakuumske elektrode

INTELECT® NEO LASERSKI MODUL 

Modul laserske terapije dizajniran posebno za Intelect Neo Therapy System. Laserski modul u potpunosti se integrira s Neo naprednim značajkama kao što je sustav postavljanja kliničkog protokola (CPS).

• Potpuni izbor kliničkih indikacija specifičnih za odabrani laserski aplikator

• Brzo i jednostavno spremanje do 200 korisnički definiranih protokola

• Potpuno funkcionalan uređaj s neovisnom kontrolom nad svim parametrima

• Prikaz energije u izboru džula ili džula/cm2

• Kontinuirani i pulsirajući načini liječenja s potpuno promjenjivim pulsnim frekvencijama

• Povratna informacija o isporučenoj energiji u stvarnom vremenu

Vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje. Izbjegavajte izravno izlaganje zraku. Laserski proizvod klase 3B.

CHATTANOOGA INTELECT MOBILE 2 

Chattanooga Group U.S.A. ( deo DJO Global grupacije ) je najveći svjetski proizvodjač rehabilitacione opreme koji preko 6 decenija vodi inovacijama u tretmanu mišićno-skeletih poremećaja. 

7’’ kapacitivni ekran visoke rezolucije osetljiv na dodir omogućuje jednostavno korišćenje i intuitivan pristup korisniku kao i pristup anatomskoj biblioteci, predlogu postavki elektroda i područja primene ultrazvučne terapije. Pored toga ekran osetljiv na dodir daje konstantnu informaciju o toku svakog pojedinačnog tretmana kao i rezultata tretmana.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Novi, moderni dizajn omogućuje upotrebu u svakoj terapijskoj ordinaciji medjutim sa opcionalnom baterijom uredjaj je idealan i za rada na terenu. Mala težina i ručka omogućuje lak prenos. Uredjaj  OMOGUĆUJE BEZBJEDNO KORIŠTENJE  I U KUĆNIM USLOVIMA.

 

U memoriji uredjaja su pohranjeni prijedlozi terapijskih protokola prema indikacijama na osnovu trenutnih kliničkih indikacija, a postoji i mogućnost memorisanja sopstvenih protokola koji se mogu snimiti sa odredjenim identifikacionim brojem ili tretmanom.

OPCIONA KOLICA za sistem obezbedjuju skladištenje pribora i smeštaj vakuumske jedinice sa jednostavnim odvajanjem MOBILE COMBO 2 ili MOBILE STIM 2 jedinice

Jednostavna svjetlosna indikacija aktivnog kanala (elektroterapija kanal 1,2 ili ultrazvuka) onemogućava grešku u aktivaciji kanala

BLUETOOTH konekcija omogućuje jednostavan uvoz i izvoz podataka o tretmanu i istorije pacijenata.

TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI

INTELECT MOBILE 2 je dizajniran sa mogućnosti nadogradnje softvera novim verzijama omogućujući buduće dodavanje novih funkcija uredjaja. Besplatne softver nadogradnje će biti dostupne na sajtu www.chattanogarehab.com  

Anatomska biblioteka visoke rezolucije omogućava jednostavno pojašnjenje pacijentu vezano za njegovu indikaciju i tretman.

Inteligentan korisnički interfejs omogućava jednostavnu aktivaciju terapijskih modaliteta ( ultrazvuk, elektroterapija ili kombinovana terapija ultrazvuka i elektroterapije ) preko ultrazvučne sonde kao aktivne elektrode.

SPS predloženi terapijski protokoli, klinička anatomska biblioteka, podaci o tretmanu ili postavljanje do 4 prečice za najčešće korištene tretmane na ekranu, sve Vam je raspoloživo na jedan dodir prsta!

Prijedlozi terapijskih protokola SPS ( Suggested Protocol Setting ) pomažu korisniku u podešavanju funkcija uredjaja za svaki vid terapije koji se koristi u kliničkoj praksi.

Intelect mobile 2 STIM je elektroterapijski sistem koji se može koristiti sa ili bez opcionih kolica, sa ili bez vakuum modula. Uredjaj obezbedjuje sve najčešće korištene strujne oblike.

Intelect mobile 2 ULTRASOUND je ultrazvučni terapijski sistem koji se može koristiti sa ili bez opcionih kolica. Uredjaj obezbedjuje rad sa dualnom frekvencijom 1MHz ili 3MHz u pulsnom ili kontinualnom modu rada ( ciklusi 10,20,50 ili 10% ). Isporučuje se sa sondom površine 5cm2 ali su dostupne i sonde drugih površina. Uredjaj posjeduje konektor za 2 sonde.

Intelect mobile 2 COMBO je kombinovani sistem koji poseduje 2-kanalnu elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju. Sistem se može koristiti sa ili bez opcionih kolica, sa ili bez vakuum modula. Uredjaj obezbedjuje sve najčešće korištene strujne oblike.

*Opciono baterijsko napajanje je dostupno za celu liniju aparata.

 STRUJNI OBLICI

GALVANSKA STRUJA

GALVANSKA STRUJA MALE JAČINE ( IONTOFOREZA )

VMA simetrična bifazična elektrostimulacija

VMS BURST

VMS FR

TENS ASIMETRIČNI BIFAZNI

TENS SIMETRINI BIFAZNI

HAN stimulacija

Visoko-naponska pulsna struja

Stimulacija pravougaonim impulsima i trougaonim pulsevima

Faradske struje sa pravougaonim i trougaonim pulsevima

Mikrostruja

Struje po Trabertu ili ULTRAREIZ struja

Galvanska prekidna struja

4 polne INTEREFRENTNE STRUJE

2 polne INTERFERENTNE STRUJE

IFS IZOPLANATNI VEKTOR


Intelect mobile 2 STIM je elektroterapijski sistem koji se može koristiti sa ili bez opcionih kolica, sa ili bez vakuum modula. Uredjaj obezbedjuje sve najčešće korišćene strujne oblike.

 

Podijelite članak

Ostale novosti