Prodaja i najam medicinske opreme

Zastupamo vodeće brendove

O nama

TECAR-Fisiowarm 7.0

Velik izbor najmodernijih aparata za fizikalnu terapiju!

Galerija (10)

TECAR terapija-FISIOWARM 7.0

KONTAKTNA DIJATERMIJA – šire poznatija kao TECAR TERAPIJA – je medicinska tehnika koja primjenjuje efekat radiofrekvencije na  biološka tkiva opsega 300 kHz to 1 MHz bez izazivanja mišične kontrakcije. Pozicija elektroda na telu pacijenta odredjuje tok struje obezbedjujući duboku i ciljanu aplikaciju.

Termički uzrokovana vazodilatacija omogućuje bolju razmjenu substanci koje potpomažu drenažu tkiva pod inflamacijom i regeneraciju ćelija. Primjena visoko-frekventnih struja ima hemijski i termički efekat na biološka tkiva različitih vrijednosti otpora.

Najbolja primena TECAR terapije je kod sledećih indikacija :

 • Modrice i istezanja

 • Post-operativna rehabilitacija

 • Sportske povrede

 • Oštećenja mišićnog tkiva i tetiva

 • Sportska i degenerativna oboljenja kičme i perifernih zglobova

 • Poremećaji vaskularnog i limfnog sistema

 • Poremećaji perifernog nervnog sistema

 • Rehabilitacija pelvičnog poda

  DOSKORA JE TEKAR TERAPIJA imala dosta slabosti u efikasnosti zbog :

 • male dubine tretmana ( samo jedna operativna frekvencija )

 • limitacije u primjeni u akutnom stanju zbog termalnog efekta tradicionalne Tekar terapije

 • poteškoća tretmana pojedinih anatomskih regiona zbog loše konstrukcije aplikatora

 • lošeg pristupa tretmanu i riziku od opekotina i strujnog udara.

 • FISIOWARM 7.0

  JE NAJNAPREDNIJA I NAJEFIKASNIJA TECAR APARATURA NA TRŽIŠTU ZA TRETMAN OSTEOARTIKULARNIH POREMEĆAJA I POREMEĆAJA PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA

AUTOMATIC ADAPTIVE WAVE

Tehnologija omogućuje konstantno variranje talasnog oblika signala koji se adaptira pacijentu i tipu aplikacije

HIGH ENERGY DIATHERMY

Omogućuje biostimulativnu terapiju visokom snagom održavajući termički efekat čak do 10x manjim od standadrnih TEKAR uredjaja!

NAJKOMPLETNIJI

Kontinualni, senzitivni, atermija 1/2/3, superimpulsna emisija

Operativni mod rada : Fisowarm 7 300&400 unipolarni, bipolarni, neutro dinamico, static automatic

PRIBOR : pored standardnih unipolarnih elektroda sada postoje 8 NOVIH, INOVATIVNIH dijelova pribora koji se mogu prilagoditi bilo kojoj anatomskoj regiji

NAJVEĆA EFIKASNOST

Fisiowarm 7 omogućuje pacijentu da se idealno adaptira na terapiju

Možete odabrati najbolju frekvenciju za Vaš tretman u opsegu od 300kHz do 1MHz u koracima od 1 kHz

NAJBEZBJEDNIJI

Fisiowarm 7.0 je prva TEKAR JEDINICA KOJA JE ELIMINISALA RIZIK STRUJNOG UDARA I OPEKOTINA zahvaljujući primjeni niskonaponskih strujnih kola, čak i kod kapacitnog prenosa energije.

Nove tehnologije su omogućile Fisiowarm aparatima da prodju najstrožije bezbjedonosne testove i sa te strane dobije klasfikaciju Class B medicinske opreme

Fioka za grejanje pribora

’’Your remote inteface’’ - revolucionarno korisničko iskustvo

Korištenjem iOS aplikacije za IPAD sisteme koji se mogu updateovati (prel Play Store aplikacije), obezbjeđuju izuzetno laku interakciju sa Fisiowarm jedinicom.

Zainteresirani za kupnju ili najam?


Ostala medicinska oprema

Intelect Neo/Intelect mobile 2

Ultrazvuk i elektroterapija

Biohemijski analizator

Analiza gasova i elektrolita

Hematološki brojač

Artromot

Terapija pokretom-Uređaji za kontinuirano pasivno kretanje i kontrolirano aktivno kretanje CPM/CAM uređaji

Laboratorij

Auitmatski hematološki analizator

Radiologija

MRI, CT i ultrazvučni aparati

Ozonoterapija

Herrmann Hydromat Gmbh je vodeći svjetski proizvodjač opreme za ozonsku terapiju

Hidrokolonterapija

Vodeći svjetski proizvodjač aparata za hidrokolono i ozonoterapiju