Prodaja i najam medicinske opreme

Zastupamo vodeće brendove

O nama

Oprema za ozonsku terapiju

Herrmann Hydromat Gmbh je vodeći svjetski proizvodjač opreme za ozonsku terapiju

Galerija (9)

ŠTA JE MEDICINSKI OZON? 

To je visoko reaktivna troatomna molekula kisika (O3).

Sastoji se uglavnom od čistog medicinskog kisika i određene količine ozona (maks. 5%).

Ozon je bezbojan i ima vrlo karakterističan miris.

Ia snažno baktericidno, virucidno, fungicidno i antiparazitsko djelovanje te se stoga desetljećima koristi za mnoge različite primjene.

Ozon se generira s našim uređajima za ozonsku terapiju električnim pražnjenjem i koristi se kao smjesa ozona i kisika u točno određenoj koncentraciji i dozi.

Ozonoterapija aktivira imunološki sustav kod zaraznih bolesti.

Poboljšava staničnu upotrebu kisika što smanjuje ishemiju kod kardiovaskularnih bolesti i kod mnogih bolesti starenja.

Uzrokuje oslobađanje faktora rasta koji potiču oštećene zglobove i degenerativne diskove na regeneraciju.

Može dramatično smanjiti ili čak ukloniti mnoge slučajeve kronične boli svojim djelovanjem na receptore za bol.

Objavljeni radovi dokazuju njegovo ljekovito djelovanje na intersticijski cistitis, kronični hepatitis, herpes infekcije, dentalne infekcije, dijabetes i makularnu degeneraciju.

Zainteresirani za kupnju ili najam?


Ostala medicinska oprema

Intelect Neo/Intelect mobile 2

Ultrazvuk i elektroterapija

Biohemijski analizator

Analiza gasova i elektrolita

Hematološki brojač

Artromot

Terapija pokretom-Uređaji za kontinuirano pasivno kretanje i kontrolirano aktivno kretanje CPM/CAM uređaji

Laboratorij

Auitmatski hematološki analizator

TECAR terapija

Velik izbor najmodernijih aparata za fizikalnu terapiju!

Radiologija

MRI, CT i ultrazvučni aparati

Hidrokolonterapija

Vodeći svjetski proizvodjač aparata za hidrokolono i ozonoterapiju